İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

İş Sağlığı Güvenliği Politikası

Tek Metal’in öncelikli değeri insan kaynağı; buna bağlı olarak da çalışanlarının ve işletme sınırları dahilindeki tüm insan kaynaklarının iş sağlığı ve güvenliğidir.

Sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının, tüm çalışanlarında en iyi düzeyde isg bilinci ve kültürü oluşturarak gerçekleştirebileceğine inanan Tek Metal; çalışanlarına oryantasyon döneminden itibaren belirli aralıklarda düzenli olarak eğitimler vermektedir.

Tüm iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenebilir olduğu konusunda insan kaynaklarında farkındalık yaratmak, en temel iş güvenliği politikasıdır.

Tek Metal İSG ile ilgili tüm yasal mevzuat ve diğer şartlara uygun hareket etme hedefiyle organize olmaktadır.

İnsan kaynaklarının tamamı görev tanımı ile ilgili diploma, mesleki belge ve sertifikalara sahiptir. Çalışanlar eğitimlerin devamı konusunda desteklenir. İş güvenliği uzmanı; iş yeri hekimi, destek aldığı uzmanlar, akredite olmuş danışmanlık ve ölçüm firmaları ile periyodik olarak, gerekli aksiyonları alır.

İSG riskleri belirlenir, değerlendirilir ve riskleri azaltacak tedbirler alınır.

Tek Metal, müşterileri; tedarikçileri, resmi kurumlar ve diğer paydaşları ile işbirliği yaparak İSG performansının arttırılmasını hedefler.

2000
yılından beri